Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

srp, 10 2023 | 0 Komentáře |

Ochrana a zpracování osobních údajů

Na našem webu Světlý Úsměv Stomatologie si velice vážíme důvěry našich klientů a návštěvníků, a proto klademe maximální důraz na ochranu Vašich osobních údajů. Zavazujeme se chránit Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, ztrátou či jakýmkoli jiným poškozením. Tato stránka je v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména s nařízením GDPR. Zpracování osobních údajů je prováděno s nejvyšší pečlivostí a za použití moderních technologických a organizačních zabezpečovacích opatření. Informace shromážděné na tomto webu slouží výhradně pro interní potřeby naší stomatologické praxe, nejsou poskytovány třetím stranám a používají se pouze pro účely, pro které byly poskytnuty.

Práva subjektu údajů

Podle GDPR máte jako subjekt údajů právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu, výmaz či omezení zpracování. Máte také právo nesouhlasit se zpracováním Vašich osobních údajů a právo na přenositelnost Vašich údajů. Bereme Vaše práva velmi vážně a zavazujeme se reagovat na Vaše požadavky bez zbytečného odkladu a v zákonných termínech. Pokud máte pocit, že při zpracování vašich osobních údajů dochází k porušování Vašich práv, můžete se obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnostní opatření

Věnujeme velkou pozornost zabezpečení informací a jejich ochraně před neoprávněným přístupem. Proto přijímáme veškerá důležitá technická a organizační opatření, která jsou nezbytná pro zabezpečení Vašich dat. V rámci naší webstránky jsou používány technologie a postupy, které zajišťují ochranu shromažďovaných informací. Pravidelně provádíme revize bezpečnostních procedur a aktualizujeme je, aby odrážely nejnovější vývoj v oblasti IT bezpečnosti a ochraně osobních údajů. V případě, že dojde k narušení ochrany osobních údajů, které by mohlo mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, zavazujeme se informovat o takovém narušení bez zbytečného odkladu Vás i příslušný dozorový orgán.

Kontaktní údaje provozovatele

Provozovatelem webové stránky a zodpovědnou osobou za zpracování Vašich osobních údajů je Lukáš Navrátil, sídlem Křenová 67, 602 00 Brno-střed, Česká republika. V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků týkajících se ochrany a zpracování Vašich osobních údajů se prosím neváhejte obrátit na nás prostřednictvím emailu na adrese [email protected].

O autorovi

Lukáš Navrátil

Lukáš Navrátil

Jsem stomatolog se specializací na péči o zuby. Pracuji v soukromé praxi v Brně, kde poskytuji komplexní stomatologickou péči pro rodiny. Mé práce mi dává radost a naplňuje mě. Ve volném čase se věnuji psaní odborných článků na téma dentální péče a prevence za účelem vzdělávání široké veřejnosti. Kromě práce mám rád pohyb na čerstvém vzduchu a hraji badminton.

Napsat komentář